Personalehåndbog

Jubilæumsanciennitet

En medarbejders jubilæumsanciennitet regnes fra den dato, hvor man ifølge et ordinært ansættelsesbrev er ansat i AarBus.

Det betyder, at der kan være forskel mellem en medarbejders jubilæumsanciennitetsdato og dennes lønanciennitetsdato.