Personalehåndbog

Kørestolsbrugere

AarBus er, i henhold til EU-direktivet herom, underlagt reglerne for transport af kørestolsbrugere i bybusser. Således er følgende gældende:

  • Kørestolsbrugere har naturligvis adgang til busserne.
  • Kunden skal være selvhjulpen, fx ved at have en hjælper med.
  • Kørestolen må maksimalt have dimensionerne: Længde 120 cm; bredde 70 cm; vægt 250 kg. (inkl. kørestolsbruger).
  • Kørestolen skal være bremset og den lovpligtige sikkerhedssele skal anvendes.
  • Chaufførens vurdering af pladsforholdene er gældende.

I praksis betyder reglerne, at kørestolsbrugere kan benytte alle bybusser, såfremt ovennævnte forhold er opfyldte.

I den del af busserne, som er registreret første gang efter 13. februar 2004, er der lav indstigning og busserne er monteret en slidsk og en udvendig knap til advisering af chaufføren, der kan anvendes til kørestolsbrugere.

Buschaufføren kan ikke hjælpe kørestolsbrugere ved af- og påstigning, men chaufføren skal adviseres ved betjening af knappen udenpå bussen.