Personalehåndbog

Kritisk sygdom

Alle tjenestemandsansatte medarbejdere i AarBus har igennem Forenede Gruppeliv en dækning ved kritisk sygdom.

Overenskomstansatte medarbejdere, der ikke fra ansættelsens start er omfattet af en pensionsordning, vil efter 6 måneders ansættelse blive omfattet af Forenede Gruppeliv. Ved oprettelse af den overenskomstmæssige pensionsordning bortfalder dækningen fra Forenede Gruppeliv, og der vil skulle søges dækning hos pensionsselskabet.

Henvendelse ved kritisk sygdom
Får en medarbejder, der er omfattet af Forenede Gruppeliv, en kritisk sygdom skal vedkommende henvende sig i Administrationen for at få indsendt en anmeldelse af kritisk sygdom.

Ansatte omfattet af en overenskomstfastsat pensionsordning skal derimod henvende sig hos det pågældende pensionsselskab, for at søge eventuel dækning for kritisk sygdom.