Personalehåndbog

Lægeerklæring

Som hovedregel skal der IKKE afleveres en lægeerklæring, medmindre medarbejderen modtager et brev, hvor AarBus beder om det. Busselskabet beder om en lægeerklæring efter en konkret vurdering af hver enkelt medarbejders sygdomstilfælde.

Friattest og mulighedserklæring
AarBus vil typisk bede om en friattest med en lægelig vurdering af, hvornår og eventuelt i hvilket omfang medarbejderen kan starte igen.

Der kan dog også være tale om en mulighedserklæring, hvor første del udfyldes i samarbejde mellem medarbejderen og AarBus, mens anden del udfyldes af lægen.

Særligt for tjenestemænd
Tjenestemændsansatte medarbejdere kan desuden blive bedt om at aflevere en udvidet lægeerklæring, såfremt der er behov for en vurdering af, om medarbejderen er helbredsbetinget uarbejdsdygtig.

Fælles for alle typer lægeerklæringer er, at AarBus betaler udgiften for lægeerklæringen, ved at lægen fremsender en elektronisk faktura til AarBus.