Personalehåndbog

Løntræk

Ved udeblivelse fra arbejde, vil medarbejderen få et løntræk svarende til det antal timer, som medarbejderen er udeblevet fra.

Vi forbeholder os desuden ret til at trække i lønnen, hvis AarBus pga. forsømmelse fra medarbejderen ikke modtager den refusion, vi ellers ville være berettiget til.

Det gælder fx ved sygdom eller barsel, hvor kommunen kan stoppe medarbejderens syge- eller barselsdagpenge og AarBus’ refusion, hvis medarbejderen uden god grund udebliver fra møde og opfølgning med kommunen. Det er derfor vigtigt, at medarbejderen udfylder og returnerer skemaer og information inden for kommunens givne frist.

Den samme ret til træk i medarbejderens løn gør sig gældende ved manglende refusion for andet fravær, hvor AarBus udbetaler løn og burde kunne få VEU-godtgørelse, tabt arbejdsfortjeneste eller lignende for fraværet.

Ved manglende refusion til AarBus pga. forsømmelse fra medarbejderen vil løntrækket svare til den manglende refusion.