Personalehåndbog

Lukkede døre ved endestationer

Bussernes døre skal være lukkede ved endestationerne, og kunder må – som udgangspunkt – ikke opholde sig i bussen her. Det kan dog – især ved endestationer med kort ophold – i enkelte tilfælde være god service at tillade kunder at stige ind. Det er altid chaufførens ret at beslutte, om der er behov for at fravige hovedreglen om lukkede døre.

Nedenfor ses de samlede retningslinjer vedr. lukkede døre ved endestationerne. De er også tilgængelige i personalehåndbogen:

 • Bussernes døre skal være lukkede ved endestationerne, og kunder må – som udgangspunkt – ikke opholde sig i bussen ved endestationerne.
 • Uanset reglerne om lukkede døre, skal der altid være fri adgang for Midttrafiks kvalitetskontrol.
 • Der vil i enkelte tilfælde – især ved endestationer med kort ophold – være behov for at udvise konduite i situationen, og chaufføren skal træffe den fornuftige afgørelse.
 • Konduiten skal særligt udvises ved den endestation, hvor der kun er få minutters udligningstid f.eks. op til 10 min.
 • Hvis chaufføren holder sin pause i eller omkring bussen, er det god service at tillade passagerer at stige ind.
 • Chauffør kan venligt informere om de gældende regler, hvis evt. kunder i bussen ved endestationen ikke forlader vognen.
 • ”efterladt” passager må ikke være alene i bussen med lukkede døre. Aktiver evt. ”dør fri”, så dørene kan skubbes op, eller lad den ene fordør være åben.
 • I sjældne tilfælde kan det betyde, at chaufføren ikke kan overholde reglerne om lukkede døre – især når der er børn, ældre medborgere eller handicappede involveret.
 • Det er – jævnfør ovenstående retningslinjer – altid chaufførens ret at træffe beslutning om, hvornår hovedreglen om lukkede døre skal fraviges af hensyn til kunderne.
 • Når bussen efterlades med lukkede døre ved endestationen, er det vigtigt at slukke både indvendigt og udvendigt lys. Derved undgås underspænding.
 • Skiltet ”PAUSE” i destinationsskiltet bruges, når en bus holder en længere pause ved en endestation.