Personalehåndbog

Miljøcertificering

AarBus er miljøcertificeret efter kravene i miljøledelsessystemet ISO 14001, hvorigennem vi strukturerer, målretter og synliggør vores miljøarbejde.

Miljøledelsessystemet danner grundlag og forudsætninger for, at alle i AarBus, som er omfattet af systemet, gennem en systematisk indsats kan arbejde mod at indfri selskabets overordnede miljøpolitik, miljømålsætninger og miljømål.

Der er adgang til hele miljøledelsessystemet på chaufførcomputerne på stationerne og i chaufførstuen i midtbyen.