Personalehåndbog

Miljøpolitik

Miljøhensyn som en integreret del af arbejdet

AarBus er et moderne selskab, som varetager driften af buskørsel i den kollektive trafik.

AarBus vil aktivt påvirke og hjælpe samfundet til en bæredygtig miljømæssig udvikling. Miljøhensyn vil således være en integreret del af det daglige arbejde i forbindelse med afviklingen af driften. AarBus vil derfor:

  • som minimum overholde gældende love og myndighedskrav på miljøområdet
  • arbejde aktivt for løbende at forbedre vores miljøindsats ved at opstille ambitiøse og inspirerende mål og samtidig forebygge forurening.
  • reducere miljøpåvirkningerne fra driften af vores busser, værksted, klargøring mv. ved at optimere udnyttelsen af materialer, diesel, energi og vand, samt bestræbe os på at nedbringe mængden af affald og udledninger til luft, jord og vand.
  • sikre at vores medarbejdere, samarbejdspartnere og offentligheden kender vores miljøpolitik.