Personalehåndbog

Mobningspolitik

Visionen: Mobning må ikke forekomme på vores arbejdsplads!

Ved mobning forstår vi:

 “En situation hvor en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid udsætter en anden person for handlinger, som denne opfatter som sårende eller nedværdigende. Godsindede drillerier mellem venner eller enkeltstående konflikter mellem ligeværdige parter er ikke mobning. Handlinger bliver først mobning, når personen, de rettes imod, ikke magter at forsvare sig mod dem”. (E. G. Mikkelsen, psykolog)

Vores arbejdsplads skal være et sted, hvor det er godt at være, og vore leveregler skal overholdes:

 1. Behandl andre, som du selv vil behandles
 2. Vi er alle forskellige. Respektér andres holdninger og grænser
 3. Gode kollegaer hjælper hinanden – tag afstand fra mobning
 4. Stress smitter, og det gør positiv energi også
 5. Din leder vil altid lytte til dig – og behandle dig med respekt

Håndtering af mobning

 1. Medarbejdere i AarBus skal ikke finde sig i mobning eller konflikter, som den enkelte oplever går over grænsen for acceptabel adfærd.
 2. Ved tilfælde af mobning søges der hjælp hos enten tillids- eller sikkerhedsrepræsentant eller nærmeste en leder. Vedkommende vil hjælpe dig, og sagen behandles fortroligt, med mindre I aftaler andet.
 3. Vi skal i ord og handling vise, at mobning og anden negativ behandling af ledere og medarbejdere er uacceptabel.
 4. Der er udarbejdet faste procedurer for den praktiske håndtering af sager, herunder ansvar, kompetence og sanktioner.
 5. Det skal sikres, at vores arbejdsplads til stadighed er rustet til at varetage konflikt- og mobningssager. Derfor samarbejder vi med vores arbejdsmiljørådgiver CRECEA.
 6. Der laves jævnligt trivselsundersøgelser, hvori der indgår spørgsmål om mobning.
 7. Håndtering af mobning skal følges op i MEDudvalget.

Ovenstående er tiltrådt og vedtaget af MEDudvalget den 8. juni 2010 og tilkendegiver, at vi ikke accepterer mobning eller anden negativ behandling af medarbejdere og ledere.

Læs om den praktiske håndtering af sager vedr. mobning HER.