Personalehåndbog

Omsorgsdage

Ansatte i AarBus har ret til 2 omsorgsdage pr. år pr. barn til og med det kalenderår, hvor barnet fylder 7 år.

Retten til omsorgsdage omfatter biologiske forældre, adoptivforældre eller indehavere af forældremyndigheden. Barnet skal have ophold hos den ansatte.

Afholdelse af omsorgsdage
Omsorgsdage skal afholdes i hele dage. Ikke-afholdte omsorgsdage bortfalder ved kalenderårets udløb. Dog kan man, det år barnet er født, overføre sine ikke-afholdte omsorgsdage, såfremt en planlagt barselsorlov blokerer muligheden for afviklingen af omsorgsdagene.

Omsorgsdage skal varsles tidligst muligt, og ved afvikling af omsorgsdage skal der tages hensyn til forholdene på tjenestestedet.

Regelgrundlag: “Aftale om fravær af familiemæssige årsager” kapitel 7, § 27 – ret til omsorgsdage.

Spørgsmål
Er der tvivlsspørgsmål eller ønskes uddybning af reglerne, så kontakt Administrationen.

Download en folder om omsorgsdage HER I folderen kan du bl.a. læse om varsling og afvikling af omsorgsdage for chauffører.