Personalehåndbog

Overfaldsalarm

Der er installeret overfaldsalarm i alle AarBus’ busser. Overfaldsalarmen er en lydløs alarm, og alarmopkald indløber til Driftscenteret.

Overfaldsalarmer indløbet fra AarBus’ busser håndteres efter følgende procedure:

Procedure ved overfaldsalarm - ny 2

Driftscenterets opfølgning i forhold til chaufføren foregår efter følgende procedure:

1. Chaufføren kontaktes på tjenestetelefonen.

2. Hvis opkaldet ikke besvares, kontaktes chaufføren på dennes private mobiltelefon, hvis chaufføren har en sådan.

3. Besvares det opkald heller ikke, sendes følgende pop-up besked til realtidsskærmen: ”Kør ind ved næste stoppested, og kontakt DC HASTER”

4. Hvis chaufføren ikke reagerer på dette, underrettes vagthavende leder på hverdage i tidsrummet kl.04.00-18.00. I tidsrummet kl.18.00-01.00 og weekender/søgn./helligdage o.lign. kontaktes en af de beredskabsbærende medarbejdere.

5. Den vagthavende leder/beredskabsbærende medarbejder kører ud til chaufføren og vurderer, om politiet skal tilkaldes.

6. Midttrafiks pressegruppe underrettes, såfremt en chauffør er udsat for voldeligt  overfald.

Opfølgning sker jf. nultoleranceproceduren