Personalehåndbog

Overfaldsalarm

Der er installeret overfaldsalarm i alle AarBus’ busser. Overfaldsalarmen er en lydløs alarm, og alarmopkald indløber til Driftscenteret.

Overfaldsalarmer indløbet fra AarBus’ busser håndteres efter følgende procedure:

Procedure ved overfaldsalarm - ny 2

Driftscenterets opfølgning i forhold til chaufføren foregår efter følgende procedure:

1. Driftscenteret sender flg. pop-up besked til chaufføren på realtidsskærmen: ”Kør ind ved næste stoppested, sluk motoren og kontakt DC HASTER”.

2. Hvis chaufføren ikke reagerer på dette, underrettes vagthavende leder eller leder af Driftscenteret uanset tidspunkt på dagen for en vurdering af situationen.

3. Samtidig følges bussens bevægelser på Adibus Live, og det vurderes, om der kan være tale om falsk alarm.

4. Opnås der ikke kontakt med chaufføren, og der vurderes at være behov for hjælp, kontaktes politiet omgående for en vurdering og evt. kørsel til bussens position. Beslutning om kontakt til politiet kan træffes af DC-vagthavende uden forudgående kontakt til vagthavende leder.

5. Den vagthavende leder kontaktes herefter, og denne kører ud til chaufføren.

6. Midttrafiks pressegruppe underrettes, såfremt der har været tale om voldeligt overfald.

Opfølgning sker jf. nultoleranceproceduren