Personalehåndbog

Pension

Tjenestemandsansatte
For tjenestemænd gælder pensionsregulativet af 2013.

Tjenestemandspensionen for personale der var ansat den 31. marts 2000 og fortsat er ansat, beregnes efter det løntrin, tjenestemanden er indplaceret på i kraft af grundløn, funktionsløn samt kvalifikationsløn. En tjenestemandspension efter disse regler kan dog ikke blive mindre end pensionen på det løntrin, tjenestemanden ville have fået pension efter i den hidtidige lønramme på pensionstidspunktet.

Har du spørgsmål til din tjenestemandspension kan du henvende dig i AarBus’ Administration eller Aarhus Kommunes Pensionsafdeling.

Overenskomstansatte
Pensionsaftalen for overenskomstansatte fremgår af den konkrete overenskomst. Som hovedregel indbetaler arbejdsgiver, efter en eventuel karensperiode på op til 1 år, pension til den ansatte.

Pensionsindbetalingen er delt op, så arbejdsgiver bidraget udgør 2/3 af pensionen, mens den resterende 1/3 er egenbetaling. For de kommunale overenskomster gælder det dog, at arbejdsgiver indbetaler hele pensionen, således at egetbidraget ikke bliver trukket i løn.

Har du spørgsmål til din pension bedes du kontakte din pensionskasse.