Personalehåndbog

Rygepolitik

Det er AarBus’ holdning, at rygning er sundhedsskadeligt og dermed har betydning for såvel det fysiske som det psykiske arbejdsmiljø, idet passiv rygning generer mange og kan give anledning til konflikter.

Det grundlæggende formål med politikken er:

  • at tydeliggøre AarBus’ rammer for rygning på arbejdspladsen
  • at sikre at ingen medarbejdere, kunder m.fl. udsættes for passiv rygning imod deres vilje

Rygning udendørs
Det er tilladt at ryge udendørs på AarBus’ grund.

Rygning i AarBus’ køretøjer
Det er naturligvis ikke tilladt at ryge i AarBus’ busser eller biler, uanset om medarbejderen befinder sig alene i køretøjet eller uden for den regulære arbejdstid.

I bestræbelserne på at undgå røg i busserne, skal alle medarbejdere være opmærksomme på at holde en afstand på 3 meter fra bussen, når der ryges.

e-cigaretter
e-cigaretter sidestilles med almindelige cigaretter. Dette skyldes dels de dampe med forskellige kemikalier, der kan være i e-cigaretter, og dels et ønske om at undgå misforståelser omkring rygning eller ej.

Konsekvenser ved overtrædelse
Den første overtrædelse af rygepolitikken vil typisk medføre en samtale. Alvorligere tilfælde og gentagelsestilfælde kan få ansættelsesmæssige konsekvenser.

Hjælp hinanden
Er der en medarbejder, der ikke synes at have styr på politikkens indhold og hvordan den efterleves, så lad dette være anledning til at få talt sammen om sagen.

Til at understøtte rygepolitikken og som et led i at udvikle et røgfrit arbejdsmiljø giver AarBus medarbejderne tilbud om rygestopkurser. Kontakt Administrationen for information om dette.