Personalehåndbog

Seniordage

Alle medarbejdere ansat inden for de kommunale overenskomster har ret til seniordage, fra det kalenderår, hvori medarbejderen fylder 60 år.

Reglerne for seniordage i KTO aftalen
Alle medarbejdere har ret til seniordage efter følgende model:

I året hvor du som ansat fylder 60 år: ret til 2 seniordage
I året hvor du som ansat fylder 61 år: ret til 3 seniordage
I året hvor du som ansat fylder 62 år: ret til 4 seniordage
Alle efterfølgende år: ret til 4 seniordage

For nogle overenskomstgrupper er der tilkøbt yderligere seniordage.

Seniordagene afholdes som hele fridage, hvor hver seniordag giver 7 timer og 24 minutters frihed, der afholdes time for time (ligesom afspadsering).

Konvertering af seniordage til bonus eller pension
Seniordage kan ifølge senioraftalen konverteres til bonus eller pension. Ønskes seniordagene udbetalt som bonus sker det ved første lønudbetaling efter kalenderårets udløb med 0,4 % af den optjente årsløn pr. seniordag.

Ønskes seniordagene konverteret til pension sker det ved en forhøjelse af pensionsprocenten med 0,4 procentpoint pr. seniordag.

Frister
Ønske om afholdelse af seniordagene skal varsles til vagtdisponeringen tidligst muligt. Af hensyn til driften senest 12 dage, inden de ønskes afholdt. Senest en uge efter, at ønsket om afholdelse er fremsat, giver AarBus besked om, hvorvidt det er muligt at få frihed på den ønskede dag.

Afviklingsgaranti
Afviklingsgarantien for senior- og omsorgsdage er gældende på alle hverdage, hvor der jævnfør køreplanen køres almindelig hverdagskørsel (dog undtaget uge 7 og uge 42, da omfanget af tildelt ferie forhøjes i disse uger).

Der kan dog også søges seniordage på alle andre dage (weekender, i ferieplanen, 24. december til og med 1. januar, hverdage med omlagt kørsel, SH-dage og uge 7 og 42), men de dage er der ingen afviklingsgaranti, og endelig besked om frihed vil blive givet senest den sidste hverdag før den ønskede fridag.

Søg i god tid
For at sikre driften, har AarBus fastlagt et antal seniordage, der kan afholdes inden for den samme dag. Det er derfor en god idé at søge seniordagene i god tid og sprede dem over hele året, da mange ellers vil opleve at få afslag på afholdelse på de ønskede dage.
Ønskes seniordagene konverteret, skal dette meddeles seneste 1. oktober i året forud for det kalenderår, dagene ønskes konverteret for.

Spørgsmål
Kontakt disponeringen på disponering@aarbus.dk eller + 45 7240 9943, hvis du har spørgsmål eller ønsker overstående uddybet.

Download en folder om seniordage HER.