Personalehåndbog

Sikker afspadsering

Der er følgende antal sikre afspadseringer fordelt på station, ugedage og dagstype:

  • Sikre afspadseringer tildeles kun som hele vagter. Søges afspadsering som en del af vagten eller nogle timer, bliver disse altid usikre, og der kan først gives svar dagen før.
  • Der kan på hvert anlæg kun gives sikker afspadsering til én delevagt pr. dag.
  • Der er ingen sikre afspadseringer på natbusserne og ingen sikre afspadseringer uanset dagstype i weekenden i ferieplanen.