Personalehåndbog

Sikkerhed i bussen – diverse foranstaltninger

AarBus sætter standarden for sikkerhed i busserne i Danmark.

Selskabet har følgende sikkerhedsmæssige foranstaltninger:

AarBus’ Driftscenter
Er bemandet i hele driftsdøgnet.

Nultolerance politik
Chaufføren kører bus og servicerer passagerer, men skal ikke håndtere trusselssituationer. Her skal politi tilkaldes. Trusler og overfald anmeldes til politiet.
Chaufføren afløses hvis han ønsker det. Efterkommes efter samtale med vagthavende leder, hvor chaufførens tilstand vurderes.

Videoovervågning i alle busser
Der er videoovervågning i alle AarBus’ busser og tydelig skiltning af dette uden på bussen. Video afleveres til politiet til efterforskning.

Alarm og mobiltelefon i alle driftsbusser
Overfaldsalarm aktiveres af chaufføren i trusselssituationer.
Driftscenteret alarmeres, og der sikres øjeblikkelig opfølgning og hjælp til chaufføren samt underretning af vagthavende leder. GPS-signal stedfæster bussens placering.
Chaufføren kan vælge at tilkalde politi ved hjælp af tjenestetelefonen og efterfølgende underrette Driftscenteret.

Drifts- eller stationsleder på vagt i hele driftsdøgnet
Vagthavende ledere i AarBus underrettes altid ved alarm og kører, såfremt Driftscenteret vurderer det påkrævet, ud til bussen.
Vagthavende leder kan ved akut behov kontaktes i hele driftsdøgnet via mobiltelefon.

Uro og stenkast mod busser
I specielle situationer kan AarBus beslutte i en periode at undlade at betjene visse områder af byen.

Samarbejdsaftale  med  Aarhus Kommune
Aftalen, som omfatter alle Busselskabets ruter, skal ses som en formaliseret arbejdsgang, der skal sikre en hurtig, rettidig og koordineret indsats i forhold til de situationer, som involverer udfordringer med børn og unge under 18 år.

Uddannelse
Alle chauffører tilbydes et kursus i konflikthåndtering. Efteruddannelse gennemføres løbende.

Psykologisk førstehjælp
Alle der har været involveret i trussels- og eller voldssituationer tilbydes psykologhjælp.

Penge
Der er selvbilletering i AarBus’ busser i Aarhus. Derfor har chaufføren kun vekselpenge og ikke større beløb med sig i bussen.

Vagter i bussen
Vagter i bussen anvendes i specielle situationer, hvis risiko/utryghed vurderes at være til det. Dette er en løbende vurdering.