Personalehåndbog

Skadeanmeldelse

ALLE uheld/skader kræver en skadesanmeldelse, da de bliver behandlet via vores forsikringsselskab.

Kommer du til at lave en skade på eget eller andres køretøj, skal du oprette en skadesrapport i BusRapp. Det samme gælder, hvis du opdager en skade ved overtagelse af bussen. Der skal også oprettes en skadesrapport, hvis en kunde f.eks. falder i bussen, samt hvis der sker skade på kunders ejendele, eller man beskadiger andres ejendom, som f.eks. skilte, lygtepæle mv.

BusRapp guider dig igennem oprettelsen. Husk at udfylde ALLE relevante felter f.eks. vidner, modpart, skadens art og omfang samt en kort beskrivelse af hændelsen, tid og sted.

Når skaden er på eget køretøj, er det vigtigt, at afsnittet vedr. busskader udfyldes korrekt.

Videovejledninger i brugen af BusRapp kan ses HER. Du er også velkommen til at ringe til Driftscenteret, hvis du har brug for hjælp til at udfylde en skadesrapport.

Driftscenteret modtager automatisk den samlede skadesrapport, mens værkstedet modtager den del af rapporten, som omhandler en evt. skade på bussen, så der hurtigt kan iværksættes udbedringer.

Du skal ud fra skadens omfang vurdere, om bussen kan fortsætte sin tur, eller den bør skiftes. Kontakt Driftscenteret, hvis du er i tvivl.

Blanketter til modpart og tilskadekomne
I alle busser findes der to forskellige blokke med blanketter, som vedrører uheld/skader. Den ene vedrører skader på køretøjer, mens den anden skal bruges i forbindelse med person-/tingskade i bussen.

Blanketten “Skade på køretøj” skal udleveres til modparten både i tilfælde, hvor du taler med køretøjets ejer og i tilfælde, hvor du skal efterlade information i ruden på et parkeret køretøj, fordi køretøjets ejer ikke er til stede.

Blanketten “Person/ -tingskade i bus” skal primært bruges, hvis personer er kommet til skade eller der er sket skade på passagerers ejendele. Blanketten må dog også meget gerne udleveres som en service, selvom personen ved uheldet mener, at der ikke er sket nogen skade.

I de tilfælde, hvor der er en modpart, er det vigtigt, at du udleverer et “visitkort” vedr. registrering af personoplysninger til modparten. En blok med disse kort findes i bussen.

Vidner
Vidner er af afgørende betydning. Hvis modparten ikke er forsikret, eller hvis buspassagererne lider skade ved opbremsning grundet andet ukendt køretøjs uforsvarlige kørsel, kan vi som hovedregel kræve erstatning hos DFIM (Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring). Dette forudsætter dog, at der er mindst to vidner til episoden.

Også i de tilfælde, hvor der er vidner, er det vigtigt, at du udleverer et “visitkort” vedr. registrering af personoplysninger til vidnet.

Medarbejdere hæfter ikke
Alle ansatte i AarBus er omfattet af selskabets motorkøretøjsforsikring. Det betyder, at en ansat ikke hæfter for eventuelle materielle skader eller fysiske/psykiske personskader opstået i forbindelse med en trafikulykke i arbejdstiden.

I tvivl?
Er du i tvivl i en situation, er du altid velkommen til at kontakte Ann-Britt L. Svanholm, som behandler skader i AarBus på tlf. 4191 6037. Du kan også henvende dig personligt i Administrationen.

Retningslinjer og vejledning
Læs mere om retningslinjer vedr. håndtering af uheld og skader i AarBus og få vejledning i, hvordan man undgår skader på busserne HER