Personalehåndbog

Stationsudvalget

Stationsudvalget skal være problemløser i forhold dagligdags problemer i AarBus og løbende vurdere regler og aftaler.

Udvalget kan udarbejde nye retningslinjer og tilpasse eksisterende regler og aftaler inden for rimelige økonomiske betragtninger. Udvalget kan indkalde “gæster” eller andre afdelinger efter behov.

Det er udvalgets opgave at vurdere på linjeuddannelsen ved linjeændringer/udvidelser, evt. uddannelse i nye vogntyper samt at beskrive en given opgave overfor uddannelsesudvalget.

Udvalget mødes 4 gange årligt og ellers efter behov.

Udvalgets medlemmer:
Stationslederen
Værkstedsleder
Leder af Klargøringen
Tillidsrepræsentanter for chaufførerne
Lokalt valgte arbejdsmiljørepræsentanter