Personalehåndbog

Stikprøvekontroller

AarBus er i henhold til gældende lovgivning forpligtet til at sikre, at alle der fører bus i selskabet har gyldigt kørekort og er uden indflydelse af alkohol eller andre rusmidler.

Derudover er chaufførerne forpligtede til at medbringe vekselpenge, tjenestetelefon og gyldig CUB bevis (EU-kvalifikationsuddannelsen).

For at sikre ovenstående er der truffet følgende ledelsesmæssige beslutninger i forbindelse med stikprøvekontrol:

 • En medarbejder der fører bus, kan af sin leder blive bedt om at fremvise kørekort og deltage i en alkohol-/rusmiddeltest.
 • Chauffører kan desuden blive bedt om at fremvise CUB-bevis, vekselpenge og tjenestetelefon
 • Kontrollen kan udføres alle steder i forbindelse med tjenesten (garageanlæg, endestationen m.m.)
 • Kontrollen vil blive udført under “4-øjne” og så diskret som muligt

Skulle det ved kontrol vise sig, at noget ikke er i orden, kan følgende forventes:

1. Ved manglende kørekort:

 • Lederen kan fritage medarbejderen fra tjenesten, samt give vedkommende 24 timer til at fremvise gyldigt førerbevis til en leder ved Busselskabet.
 • Lederen kan køre medarbejderen hjem (hvis kortet er glemt) og få kortet fremvist, og returnere til arbejde.
 • Lederen kan træffe individuel beslutning fra gang til gang.

2. Mistanke om, at en medarbejder er under indflydelse af alkohol eller andre rusmidler:

 • Medarbejderen skal på opfordring deltage i alkotest eller test for andre rusmidler. Nægtes dette tilkaldes politiet. Det må forventes, at test for andre rusmidler primært vil ske gennem test hos Politiet, da en mistanke ellers ikke kan blive afklaret.
  AarBus har en nul-tolerance på dette punkt.

3. Manglende vekselpenge, tjenestetelefon og CUB-bevis:

 • Chaufføren skal fremvise vekselpenge, tjenestetelefon og CUB-bevis for en stationsleder inden for 24 timer. Ved gentagelser kan det få ansættelsesmæssige konsekvenser.

 

Konsekvenser i forhold til forseelse
Hvis en medarbejder ikke kan gennemføre en tilfredsstillende stikprøvekontrol, vil konsekvenserne af dette naturligvis stå i passende forhold til den forseelse, man har begået. Hvis man en enkelt gang ikke har tilstrækkeligt med vekselpenge, vil det ikke have samme konsekvens, som hvis man fører bus i påvirket tilstand.

Gentagne overtrædelser og alvorlige overtrædelser (f.eks. at køre bus i påvirket tilstand) kan medføre afsked. Den konkrete konsekvens af en problematisk stikprøvekontrol vil afhænge af de konkrete omstændigheder.

Der vil ske stikprøvekontrol på de ovennævnte områder flere gange i løbet af året.