Personalehåndbog

Sygdom i ferien

Er ferien påbegyndt, og bliver den ansatte derefter syg, kan den ansatte få erstatningsferie for den 6. sygedag og fremefter. Det betyder, at de første 5 dokumenterede sygedage er den ansattes risiko og ikke vil kunne erstattes.

Dokumentation
For at sygedagene er dokumenterede, er det et krav, at den ansatte har ringet til AarBus og sygemeldt sig, så snart sygdommen er opstået i ferien, og ligeledes raskmelder sig, så snart sygdommen er ovre.

Har den ansatte mere end 5 dages sygedom under ferien, vil den resterende sygdom medføre erstatningsferie. AarBus kan dog forlange lægelig dokumentation for sygdommen, som krav for at tildele erstatningsferie.

Medarbejderen skal ikke aflevere en lægeerklæring, med mindre AarBus har anmodet om den. Beder AarBus om en lægeerklæring i forbindelse med erstatningsferie ved sygdom, skal medarbejderen selv betale for lægeerklæringen.