Personalehåndbog

Syge-/raskmelding

BUSCHAUFFØRER


Sygemelding
Akut sygemelding i hele driftsdøgnet.

SYD: på tlf.nr +45 4191 6108
NORD/VEST: på tlf.nr. +45 4191 6103

Almindelig sygemelding bør undgås mellem kl. 22.00 og kl. 04.30.

Sørg altid for at sygemelde dig personligt. Teknik kan svigte, og vi vil gerne sørge for, at du og dine kollegaer har så få gener af sygemeldinger som muligt. Din afløser skal have besked i god tid.

Pårørende kan kontakte Driftscenteret (se ovenfor) hvis der er behov for kontakt til eller oplysninger vedrørende den enkelte chauffør.

Raskmelding
Raskmelding skal ske så tidligt på dagen som muligt.

Raskmeldinger til den følgende dags tjeneste modtages i hele Driftscenterets åbningstid. Sidste mulige raskmeldingstidspunkt er kl. 22.00.

Uanset hvornår på dagen en buschauffør melder sig rask til tjeneste igen, vil det først være muligt at indgå i egen tjeneste på 2. arbejdsdag. Det vil sige, at der den første arbejdsdag efter endt sygdom vil blive anvist andet tjenesteindhold inden for den tidsmæssige ramme, som den raskmeldte skulle have kørt.

ØVRIGE ANSATTE


Sygemelding
I tilfælde af sygdom bedes du straks meddele din daglige leder herom, det vil sige så tidligt som muligt før eller ved arbejdsdagens begyndelse.

Raskmelding
Du bedes raskmelde dig hos din daglige leder, i det øjeblik du vurderer, at du igen er arbejdsklar.