Personalehåndbog

Sygefravær

Sygefravær kan ses som et mål for trivsel på en arbejdsplads. Et lavt sygefravær tyder på, at medarbejderne trives. Andre forhold påvirker dog også fraværet, ikke mindst den ledelsesmæssige tilgang til fravær.

Det er AarBus’ mål, at sygefraværet ligger under det normale inden for branchen. Dette kan lykkes ved, at medarbejderne trives, og der ledelsesmæssigt er fokus på fravær.

Sygefravær er et fælles problem og nedbringelse af fravær skal ske i fællesskab. Begge parter har en forpligtelse til at deltage aktivt og finde løsninger.

Fastholdelse af medarbejderen på arbejdspladsen er en væsentlig del af arbejdet med sygefravær.  Af hensyn til både medarbejderen og AarBus skal den enkelte sag ikke unødigt trækkes i langdrag. Mulighederne for fastholdelse skal undersøges grundigt, idet der oftest er mulighed for en løsning i fællesskab. Lykkes det ikke, kan det desværre resultere i afskedigelser.

AarBus og sygefravær
Indgangsvinklen til arbejdet med sygefravær i AarBus er følgende:

  • Fravær er en alvorlig sag for både medarbejderen og AarBus
  • Der er ikke ét superværktøj, der kan nedbringe fraværet
  • At reducere fraværet er en konstant proces
  • Kun en del af det totale fravær lader sig påvirke
  • Opfølgning på fravær er et ledelsesansvar, hvorfor medarbejdere med meget fravær må forvente henvendelse fra en leder
  • Både medarbejderen og AarBus har en forpligtigelse til at deltage aktivt og finde løsninger.

Se AarBus’ samlede sygefraværspolitik her.

Sygefraværssamtale (4-ugers samtale)
En beskrivelse af den samtale, som i hht. sygedagpengeloven skal finde sted senest efter 4 ugers fravær kan ses her.