Personalehåndbog

Tillidsrepræsentanter

Tillidsrepræsentanter i AarBus vælges internt af organisationens medarbejdere og beklæder typisk posten to år ad gangen.

Det er tillidsrepræsentantens opgave, at fungere som talsmand for de medarbejdere, han/hun er valgt iblandt. Repræsentanten kan over for ledelsen forelægge forslag, henstillinger og klager fra medarbejdere samt optage forhandling om lokale spørgsmål.

Tillidsrepræsentanten skal have mulighed for adgang til alle relevante oplysninger om løn- og ansættelsesforhold for de personer, som pågældende repræsenterer.

Tillidsrepræsentanten skal ved forestående ansættelser og afskedigelser inden for det område og den gruppe, han/hun repræsenterer, holdes bedst muligt orienteret.

Se oversigt over tillidsrepræsentanter for de forskellige overenskomstgrupper.