Personalehåndbog

Transport af farligt gods

I en bus må hver passager medbringe op til 2 kg (brutto) farligt gods uden at være omfattet af reglerne for vejtransport af farligt gods, dog må hver person medbringe indtil 5 kg husholdningskemikalier, autoplejemidler og andre ikke-giftige produkter.

Er der tale om fyrværkeri (af den type, der kan købes lovligt i forretningerne), må der højst medbringes 0,5 kg nettoeksplosivstofmængde (NEM) pr. person.

Betingelserne for at være undtaget fra reglerne for vejtransport af farligt gods er:

  • Det farlige gods skal være emballeret til detailsalg eller i UN-godkendt emballage. Som hovedregel kan man sige, at produktet skal være emballeret i den originale emballage, man som almindelig forbruger kan købe.
  • Det farlige gods skal være beregnet til din personlige eller hjemlige brug herunder til fritids- eller sportsaktiviteter.

 Ved tvivlsspørgsmål kan du altid kontakte Driftscenteret.