Personalehåndbog

Vagtlængde – buschauffører

Forklaring på chaufførvagternes længde

Indimellem rejses spørgsmålet om, hvorvidt chaufførvagterne ikke kunne blive kortere. Kortere vagter vil generelt betyde flere arbejdsdage for den enkelte og flere på arbejde – specielt flere på weekendarbejde.

I henhold til den indgåede overenskomst har hverdagsvagterne i AarBus i gennemsnit en længde på ca. 7 timer, mens vagterne på lørdage & søn- og helligdage i gennemsnit har en længde på ca. 9 timer. En uge med 5 arbejdsdage – 4 hverdagsvagter og én weekendvagt – giver således i alt 37 timer, svarende til normtimetallet pr. uge.

De længere vagter på lørdage & søn- og helligdage giver mulighed for at give chaufførerne frihed minimum hver anden weekend. Kortere vagter, i weekender og på helligdagene vil betyde, at der skal flere på arbejde disse dage, og bl.a. vil frihed minimum hver 2. weekend ikke længere være en mulighed.

Desuden vil en afkortning af længden på alle vagter alt andet lige betyde, at det vil være nødvendigt med et væsentligt større antal uger med 6 arbejdsdage.