Personalehåndbog

Voldsudvalget

Voldsudvalget består af buschaufførernes arbejdsmiljørepræsentanter.

Voldsudvalgets opgave er at:

  • fremkomme med forslag til hvordan personalet får kendskab til konfliktløsende adfærd.
  • tage initiativ til, at udsatte personalegrupper trænes i at takle konfliktfyldte situationer bedst muligt.
  • sikre, at voldsramte medarbejdere bibringes en viden om forskellige reaktionsmønstre efter episoden, samt at informere om, hvor der i voldssituationer kan søges hjælp.
  • sikre, at voldsepisoder behandles i udvalget, hvor det vurderes, hvad der kan gøres for at undgå lignende tilfælde, og at voldsramte modtager feedback i de tilfælde, hvor det er muligt at give en positiv rådgivning.
  • sørge for det forebyggende arbejde således, at potentielle udsatte fysiske områder af arbejdspladsen sikres bedst muligt.