18. maj 2021

Driftsleder til Klargøringen

Vores nuværende leder af Klargøringen er på vej på pension. Derfor søger vi nu en ny resultat- og serviceorienteret arbejdende driftsleder med den nødvendige faglige ekspertise til at stå for den fortsatte udvikling og ledelse af selskabets 3 klargøringshold. Disse befinder sig på Jegstrupvej i Hasselager, Stokagervej i Lystrup og på Munkevejen i Tilst.  Du vil i ugens løb skulle møde ind på alle tre anlæg.

Den primære opgave i Klargøringen er at sikre, at der står rene og tankede busser hver morgen. Derudover løses der en række andre opgaver, der sikrer, at der gennemføres en effektiv drift.  Eksempler på dette er udskiftning af defekte busser i drift, vedligehold af diverse informationsmateriale i busserne og mindre småreparationer. Opgaven løses primært om natten, hvor de ca. 180 busser står på de tre anlæg.

Som driftsleder bliver du ansvarlig for i alt 19 fuldtidsmedarbejdere fordelt på de 3 anlæg, og du vil desuden blive en del af ledergruppen i AarBus.

Arbejdsopgaver
Arbejdsopgaverne er mangeartede, men består primært af følgende:

 • Overordnet personaleledelse og arbejdstilrettelæggelse
 • Sikring af rengøringskvalitet
 • Tilrettelæggelse og udvikling af effektive arbejdsmetoder
 • Planlægning af den daglige drift - både mandskab og busser
 • Bogføring af nattens arbejder
 • Sikring af samarbejdet med øvrige afdelinger i AarBus
 • Lederrollen i arbejdsmiljøgrupperne og sikring af, at man i Klargøringen kan leve op til kravene i Arbejdsmiljø- og Miljøcertificeringen (ISO 45001 og 14001)
 • Deltagelse i produktionen i Klargøringen

 

Arbejdet i Klargøringen sker i tidsrummet 18.00–06.00, og der vil være dage, hvor dit arbejde ligger i dette tidsrum. Der vil også være dage, hvor du møder ind i tidsrummet mellem kl. 04.30–12.00 for at løse de opgaver, der skal klares i samarbejde med øvrige afdelinger i AarBus. Din konkrete arbejdsplan vil blive fastlagt i samarbejde med dig. Dette vil kræve en løbende fleksibilitet og tilpasninger til konkrete behov, både hvad angår mødetidspunkt og mødested.

Kvalifikationer
Vi søger en person med relevant rengøringsmæssig erfaring. Desuden vil der blive set positivt på, at du har ledelsesmæssig erfaring fra rengøringsområdet. De 3 klargøringshold er i en vis grad selvstyrende grupper, så du skal kunne lede på distancen, da du ikke er til stede på alle anlæg hver nat.

Det er et krav, at du har eller meget hurtigt vil tage kørekort til bus. Derudover forventes det, at du er god til at formulere dig både mundtligt og skriftligt på dansk, og at du har flair for at bruge de administrative systemer, vi anvender ved AarBus.

AarBus er indstillet på at lave aftaler om kvalificerende og udviklende uddannelsesforløb.

Som person skal du være positiv, serviceminded og have gode samarbejdsevner.

Vi vil sikre dig:

 • et godt arbejdsmiljø
 • et spændende arbejde med mange udfordringer og muligheder
 • en uformel og humoristisk omgangstone
 • et arbejde og en arbejdsplads med ”højt til loftet”
 • et selvstændigt og afvekslende job

AarBus har fokus på at gøre en forskel på miljø- og arbejdsmiljøområdet. Således blev AarBus miljøcertificeret tilbage i 2013, og vi er også netop blevet arbejdsmiljøcertificeret. En del af dit arbejde i AarBus vil således tage afsæt i de opgaver, der naturligt følger med dette fokus.

Løn
Efter gældende overenskomst med mulighed for forhandling af funktionstillæg eller tillæg for særlige kvalifikationer og erfaringer fra tilsvarende ansættelser.

Interesseret?
Hvis du ønsker at søge stillingen som driftsleder i klargøringen i AarBus, skal du snarest udfylde et elektronisk ansøgningsskema via linket herunder.

Ansøgningerne behandles løbende og stillingen besættes, når vi har den rette kandidat.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte HR- og kvalitetschef Bjarne Larsen på tlf.  4191 6050 eller mail bl@aarbus.dk.

SØG JOBBET


AarBus, som indtil for nylig hed Busselskabet Aarhus Sporveje, er en selvstændig driftsfunktion i det regionale trafikselskab Midttrafik.

AarBus har ca. 640 ansatte, 185 busser og en årlig omsætning på ca. 435 mio. kroner.

AarBus varetager den samlede bybuskørsel i Aarhus Kommune – i alt ca. 545.000 køreplantimer om året.

AarBus satser på kvalitet i et konkurrencepræget marked og vægter åbenhed og effektivitet højt i forhold til både passagerer og personale. Generelt er det AarBus’ personalepolitik at medarbejderne sikres vilkår, så de er engagerede og ansvarlige i bestræbelserne på at levere den bedst mulige kollektive bustrafik i Aarhus ”til pengene”.

AarBus ønsker at afspejle det samfund vi er en del af og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn og etnisk baggrund.