10. september 2021

Personalekonsulent – Barselsvikariat

AarBus søger en medarbejder til at varetage en række væsentlige opgaver i vores Løn- og Personaleafdeling. Der er tale om et barselsvikariat på, som løber over 10-12 måneder. Tiltrædelse 1. november eller snarest herefter.

Uddannelsesmæssigt forestiller vi os, at du har en HD i organisation & ledelse, er cand. merc. jur. eller lignende. Herudover vil det være en fordel, men ikke en betingelse, hvis du har erfaring fra en lignende stilling, gerne inden for det offentlige område. Kandidater med kontor-/HK-baggrund, som har solid erfaring med personalehåndtering, vil også kunne komme i betragtning.

Det vil være en fordel, hvis du tidligere har arbejdet med eller har kendskab til ISO 45001:2018 og til arbejdsmiljøarbejde, men dette er ikke et krav.

Vi forventer, at du både selvstændigt og i samarbejde med de øvrige ansatte kan udarbejde, vedligeholde og udvikle opgaver inden for følgende hovedområder:

Primære opgaver:

  • Personalehåndtering af overenskomstansatte, tjenestemænd og timelønsansatte, herunder:
   • Udarbejdelse af HR-statistikker på både afdelings- og individuelt niveau.
   • Personalejuridisk vurdering af personalesager.
   • Forberedelse af materiale til og afholdelse af personalesamtaler, herunder udfærdigelse af referat for mødet.
   • Håndtering af afskedigelser og opsigelser
   • Rekruttering af buschauffører og elever.
   • § 56-aftaler og mulighedserklæringer samt anmodning om lægeerklæringer.
   • Div. personaleadministrative opgaver.
  • Vedligeholdelse af diverse personalepolitikker og -procedurer.


Sekundære opgaver:

  • Administration
   • Diverse forefaldende administrative opgaver i Løn- og Personaleafdelingen
  • Arbejdsmiljø og ISO
   • Håndtering af systemopdateringer
   • Varetagelse af interne og eksterne audits
   • Registrering og opfølgning på afvigelser

 

Øvrige forventninger
Du er stærk til både mundtlig og skriftlig kommunikation og kan tilpasse din kommunikation efter modtageren. Det er en fordel, hvis du er hurtig ved tasterne.

Du trives med at arbejde på forskellige måder. En del af opgaverne kræver, at du kan lide struktur og præcision og overholdelse af deadlines. I forhold til andre opgaver må du gerne være innovativ, så processerne og ’plejer’ bliver udfordret.

Den endelige sammensætning af arbejdsopgaver vil afhænge af den valgte kandidats faglige og uddannelsesmæssige erfaringer og kompetencer.

Vi kan til gengæld tilbyde:

 • grundig oplæring
 • et spændende arbejde i en velfungerende organisation med styr på tingene.
 • gode muligheder for at udvikle sig selv og sine arbejdsopgaver.
 • et godt og dynamisk arbejdsmiljø
 • en uformel og humoristisk omgangstone
 • et arbejde og en arbejdsplads med ”højt til loftet”


Løn
Efter gældende overenskomst med mulighed for forhandling af tillæg for særlige kvalifikationer og erfaringer i tilsvarende ansættelser.

Yderligere oplysninger
For mere information er du velkommen til at kontakte økonomichef Ingerlise Kirkegaard på tlf. 4191 6001 eller mail ik@aarbus.dk.

Ansøgning
Hvis du ønsker at søge stillingen, skal du snarest og senest den 27. september 2021 udfylde et elektronisk ansøgningsskema via linket herunder.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt d. 4. og 5. oktober 2021.

 

SØG JOBBET


AarBus er en selvstændig driftsfunktion i det regionale trafikselskab Midttrafik.

AarBus har 650 ansatte, 185 busser og en omsætning på ca. 450 mio. kroner. AarBus varetager al kørsel af bybusser i Aarhus Kommune, hvortil selskabet leverer ca. 550.000 køreplantimer om året.

AarBus satser på kvalitet i et konkurrencepræget marked og vægter åbenhed og effektivitet højt i forhold til både passagerer og personale. Generelt er det AarBus’ personalepolitik, at alle medarbejdere er engagerede, ansvarlige medspillere i opgaven med at sikre den bedst mulige kollektive trafik i Aarhus. 

AarBus ønsker at afspejle det samfund, vi er en del af, og opfordrer derfor alle kvalificerede kandidater til at søge uanset alder, køn og etnisk baggrund.