25. marts 2021

Værkstedschef

Siden dette stillingsopslag blev offentliggjort, har vi (pr. 12. april) skiftet navn til Aarbus. Så selvom vi på jobportaler stadig benævnes Busselskabet Aarhus Sporveje, er du landet det rigtige sted 🙂

Vores nuværende chef for værkstedsafdelingen gennem de seneste 7 år har desværre valgt at søge nye udfordringer. Derfor søger vi nu en ny resultat- og serviceorienteret chef med den nødvendige faglige ekspertise til på fuldtidsbasis at stå for den fortsatte udvikling og  ledelse af selskabets 3 værksteder. Det ene værksted – hovedværkstedet – er placeret på Jegstrupvej i Hasselager, hvor du også vil få kontor. De 2 andre værksteder findes på anlæggene på Stokagervej i Lystrup og på Munkevejen i Tilst.

Værkstederne står selv for at servicere, reparere og vedligeholde alle AarBus' ca. 190 busser inklusive de garantireparationer og reklamationsopgaver, der måtte komme på dem. På alle 3 værksteder laves der eftersyn, løbende vedligehold og en række reparationsopgaver på busserne. På værkstedet i Hasselager er der desuden kapacitet til også at løse de større og mere komplicerede opgaver. Her findes også AarBus' karosseri- og malerafdeling.

Som værkstedschef bliver du ansvarlig for i alt ca. 25 fuldtidsmedarbejdere, og du vil desuden blive en del af AarBus' ledergruppe.

Arbejdsopgaver
Arbejdsopgaverne er mangeartede og består primært af følgende:

 • Den overordnede personaleledelse og arbejdstilrettelæggelse
 • Den fortsatte udvikling af værkstedet og af de ansatte på værkstedet
 • Deltagelse i busindkøb, el infrastruktur og lignende (specifikationer og valg efter EU-udbud)
 • Deltagelse i omstillingen til fossilfri busdrift (elbusser mv.)
 • Sikre at selskabets busser er driftssikre og velvedligeholdte og at gældende lovgivning overholdes
 • Opfølgning på og aftaler med leverandører og kunder
 • Koordinering af opgaver med Midttrafik og leverandører
 • Koordinering af opgaver internt i AarBus
 • Sikre diverse registreringer og opfølgning på skader, tids- og materialeforbrug mv.

 

Arbejdstiden ligger sædvanligvis indenfor normal arbejdstid, men der kan herudover opstå behov og situationer, hvor det også er vigtigt, at du er til stede.

Værkstederne på Munkevejen, Stokagervej og hovedværkstedet på Jegstrupvej arbejder tæt sammen om at løse opgaverne. Det kræver god planlægning og tværgående koordinering. Lederen af de administrative opgaver i afdelingen vil sammen med de daglige ledere på hver af de 3 værksteder indgå naturligt i dette arbejde.

Kvalifikationer
Vi søger en person med en baggrund som mekaniker eller en person, der på anden vis har erhvervet sig det nødvendige kendskab til fejldiagnosticering, reparation og vedligehold af store køretøjer. Ansøgere med erfaring indenfor busområdet, kendskab til eldrevne køretøjer og med nogle års ledelseserfaring, vil blive foretrukket.  Det er et krav, at du har eller meget hurtigt vil tage kørekort til bus/lastbil. Derudover forventes det, at du er god til at formulere dig både mundtligt og skriftligt på dansk, og at du desuden kan begå dig på engelsk og gerne også på tysk.

AarBus er indstillet på at lave aftaler om kvalificerende og udviklende uddannelsesforløb.

Som person skal du være positiv, serviceminded og have gode samarbejdsevner. Du får en stor berøringsflade både i og uden for organisationen, så du skal evne at kommunikere på alle niveauer.

 Vi vil sikre dig:

 • et godt arbejdsmiljø
 • et spændende arbejde med mange udfordringer og muligheder
 • en uformel og humoristisk omgangstone
 • et arbejde og en arbejdsplads med ”højt til loftet”
 • et selvstændigt og afvekslende job, du i høj grad vil få mulighed for at kunne præge selv både indholdsmæssigt og udviklingsmæssigt

 

AarBus har fokus på at gøre en forskel på miljøet og på arbejdsmiljøet i selskabet. Således blev vi miljøcertificeret tilbage i 2013, og det forventes, at selskabet desuden bliver arbejdsmiljøcertificeret i løbet af indeværende år. En del af dit arbejde i AarBus vil således tage afsæt i de opgaver, der naturligt følger med dette fokus.

Løn
Efter gældende overenskomst med mulighed for forhandling af tillæg for særlige kvalifikationer og erfaringer i tilsvarende ansættelser.

Interesseret?
Hvis du ønsker at søge stillingen som værkstedschef i AarBus skal du snarest og senest den 19. april 2021 udfylde et elektronisk ansøgningsskema via linket herunder.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte direktør Finn Mikkelsen på tlf. 4191 6010 eller mail fm@aarbus.dk.

Bemærk: Vi er stadig i proces med at få udskiftet vores navn og logo flere steder, og på vores elektroniske ansøgningsskema går vi stadig under det gamle navn. Det kan være lidt forvirrende, men det har ingen betydning for din ansøgning.

SØG JOBBET

 

 


AarBus er en selvstændig driftsfunktion i det regionale trafikselskab Midttrafik.

Vi varetager al kørsel af bybusser i Aarhus Kommune - har 660 ansatte, 190 busser og en omsætning på ca. 467 mio. kroner.

AarBus ønsker at afspejle det samfund, vi er en del af, og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn og etnisk baggrund.